اخبار

کیفوز چیست؟

کیفوز چیست؟

کیفوز چیست؟ ناهنجاری کیفوز چیست؟ سوالی که برای افرادی که کار اداری دارند و دچار کمر درد شده اند ممکن است پیش آید. کیفوز، قوز یا گوژپشتی به قوس برآمده