۵۰ حادثه: ۵۰۰ درس

۵۰ حادثه: ۵۰۰ درس

مقدمه کتابچه “۵۰ حادثه: ۵۰۰ درس”
“هرساله حوادث شغلی و فرآیندی متعدد در سراسر جهان به وقوع میپیوندد. این حوادث برای صنعت، جامعه،
سازمان و کارکنان، ضایعات فراوانی به بار آورده و منجر به از دست رفتن وقت و سرمایه قابلتوجهی میشود.
صنایع فرایندی شامل نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ازجمله صنایعی میباشند که به دلیل ماهیت و تنوع
فعالیتهای آن مستعد وقوع حوادث شغلی و فرایندی متنوع بوده و هر ساله حوادث شدیدی در این صنعت به
وقوع می پیوندد. ازجمله مهم ترین حوادث صنایع فرایندی در سطح جهان، میتوان به حادثه مجتمع شیمیایی
فلیکسبرو در انگلستان، مجتمع شیمیایی پاسادانا در ایالاتمتحده آمریکا، پایانه LPG مکزیکوسیتی، پالایشگاه
فیسین در فرانسه و سکوی تولید نفت پایپر آلفا اشاره نمود. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و هرساله
شاهد وقوع حوادث در بخش های مختلف صنعت نفت هستیم.
فرایند درسآموزی از حوادث، یکی از فعالیتهای مهم در نظام مدیریت HSE است که میتوان از آن برای
پیشگیری از وقوع و تکرار حوادث مشابه در بخشهای مختلف صنعت بهره گرفت. این فرایند دارای ارتباط قوی
با عملکرد و فرهنگسازمانی میباشد؛ چرا که دانش بهدستآمده در مورد علل حوادث میتواند امکان استقرار
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را فراهم نموده و با شناخت الگوهای ذهنی افراد نسبت به سیستم، امکان بهبود
رفتار ایمنی جهت کاهش حوادث فرآیندی و شغلی فراهم شود. همچنین دادههای قابلیت اطمینان جمعآوری
شده در مورد نوع شکست و فرکانس رخدادها، ورودیهای ضروری برای فرآیند تجزیهوتحلیل ریسك و همچنین
شاخصهای عملکرد ایمنی را فراهم میکند…”

لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares